Information Session at St. Thomas More w/ Travis & Kelley Twardowski